Terapeuten Maria

Jag heter Maria Sundblom Lindberg och är familjeterapeut på specialnivå, fil.mag (religionspsykologi, psykologi och pedagogik), teol.kand och präst till min utbildning. Förutom terapiarbetet är jag även publicist i tv, radio och tryckta medier med inriktning på psykologi, teologi, familjeliv och barn.

Jag går i regelbunden handledning såsom FPA kräver av sina godkända terapeuter och jag har mottagning på Sjömansgatan i Helsingfors.