Terapi för enskilda, par och familjer.

Ibland kommer man inte vidare, ensam. Ibland kommer man inte djupare, på egen hand. Ibland känner man sig helt övergiven fast man är två och isolerad mitt i en familj.

Terapi är samtal som söker förståelse.  Terapi ger strategier för att bättre kunna möta sitt liv. Terapi är tröst och nödvändigt motstånd. Terapi är vetenskaplig metod och mänskligt stöd.

För enskilda, par och familjer. I kris men också för utveckling. Tillsammans är alltid starkare. Mod är möjlighet. Öppenhet ger närhet, till sig själv och med andra.

Jag är legitimerad familjeterapeut på specialnivå, präst och publicist i tv, radio och tidningar. Jag brinner för att knäcka koden för ett modernt familjeliv och nyfamiljernas utmaningar står mig särskilt nära. Tillit och hopp är mina favoritord i det svenska språket och i mitt arbete.