Familjeterapi

I Familjeterapi arbetar man inte enbart med klientens egna tankar, känslor och handlingar. I familjeterapi bearbetar man också relationen mellan individerna i ett parförhållande eller i en familj. Familjen kan vara både barndomsfamiljen och den egna familjen som vuxen.

Man kan även jobba familjeterapeutiskt utan att man tar med sin familj. Man kan alltså komma ensam för att lära sig förstå och hantera  uplevelser som varit och är svåra i familjen.

I familjeterapi går man till en början ofta en gång i veckan och så småningom
tunnas träffarna ut. Man kommer ensam och/eller tillsammans med andra familjemedlemmar för att ventilera, diskutera och lära sig hantera känslor och händelser i familjen och i sitt eget liv.

Hela familjen behöver heller inte komma med. Två systrar kan komma pga av en svår och seg arvstvist, en mamma och en vuxen dotter kan ta kontakt för att de vill ändra på en tärande relation. En pappa och mamma kan söka hjälp för att bli bättre på att prata föräldraskap och samarbete.

Jag jobbar också med handledning vid skilsmässa. Varken hos socialen eller hos jurister finns uppdraget att hjälpa klienterna med den psykologiska biten. Till socialen kan man gå och skriva på ett papper för hur man ska dela upp barnens boende och semestrar men om man inte är överens är det tyvärr ofta bara den juridiska vägen som erbjuds. Jag tror att man kunde hjälpa många vuxna och många barn om man under skilsmässoprocessen skulle få emotionellt stöd, hjälp till bearbetning av en helt ny livssituation, förslag på lösningar och en tredje person närvarande som kanske skulle kunna ta ner temperaturen på de svåraste diskussionerna.

Jag föreläser inom ämnesområdena psykologi, teologi och familjefrågor och håller skrivgrupper med familjeterapeutisk metod.